Galerie zdjęć  

   
X Warsztaty Kosztorysowe  - Zakopane 2016
X Warsztaty Kosztorysowe - Zakopane 2016
   
banner www 2019
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Oddział w Poznaniu

Sprawozdanie z zebrania SKB Poznań w dniu 28-06-2013 r.

Poznań, dnia 28.06.2013r

Zebranie SKB Oddział Poznań

Porządek Zebrania:

1. Przekazano ankiety tym członkom, którzy ich nie wypełnili.
2. Pan Maciej Sikorski przedstawił sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów, które odbyło się 21.03.2013r
w Warszawie. Został min. przedstawiony nowy skład Zarządu SKB , Komisji
Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Honorowego.
3. O/Poznań przesłał preliminarz kosztów dla szkolenia SKB O/Poznań do zarządu
SKB.
4. Na dzień 19.09. 2013 przewidziano kolejne spotkanie SKB Oddział Poznań
5. Pan Maciej Sikorski zreferował analizę ankiet :
- problematyczne najbardziej okazały się godziny zebrań
- przedstawiono propozycje spotkań:
a. Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - Morawsko
b. Instytut Prawa ( naprzeciw hotelu POLONEZ)
c. Impreza integracyjna – np. p. Zielonka
6. Głos zabrała p. Małgorzata Jarlaczyk mówiąc min. o tym, że Zarząd decyduje się
na przekazanie środków pieniężnych na podstawie preliminarza kosztów
dotyczy to np. wynajmu sali jak to miało miejsce w przypadku np. spotkanie
w Szczyrku.
7. Pani M. Jarlaczyk - Na Zebraniu w dniu 20.06.br zarządów oddziałów i kół SKB
poruszona została kwestia:
- małej ściągalności składek przez poszczególne oddziały i koła SKB,
- propozycja uwidocznienia się w Urzędach i Instytucjach Publicznych
- zasad finansowania działalności szkoleniowej

Protokołowała:

Małgorzata Dymalska

Więcej artykułów…

  1. Zebranie oddziału SKB w Poznaniu
   

1 % dla ...  

   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych