Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB
Konferencja SKB
   
banner www 2019
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Sprawozdanie z zebrania SKB oddziału warszawskiego w dniu 21-10-2013 r.

PROTOKÓŁ
z zebrania Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych Oddziału Warszawskiego w dniu 21 października 2013r.

Obecni wg listy obecności.

Zebranie otworzyła Kol. Przewodnicząca Hanna Pokulniewicz.

Powitała gości w osobach (w imieniu Zarządu SKB):
1. Kol. Andrzej Górniecki – Prezes Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. (członek wspomagający)
2. Kol. Janusz Traczyk – Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o.
3. Kol. Balbina Kacprzak – Prezes SKB
4. Kol. Andrzej Warwas – Vice Prezes SKB
5. Kol. Juliusz Talarczyk – Sekretarz o/Warszawskiego SKB

Głos zabrała Kol. Prezes Balbina Kacprzyk i
  • Omówiła tematykę warsztatów w Szczyrku, które odbyły się we wrześniu br.
  •  podała termin Walnego Zebrania 20.III.2014r. w Hotelu „Lord" w Warszawie;
  • Konferencja SKB odbędzie się w terminie 21 – 22.III. 2014r. w hotelu Lord w Warszawie „Kosztorysowanie w Polsce i na świecie"
  •  W czerwcu 2014r. zaplanowano warsztaty organizowane przez Oddział Warszawski.
W dalszej kolejności Kol. Balbina Kacprzak przedstawiła temat dzisiejszego spotkania „Stawka Kosztorysowa Robocizny"

Następnie Pan Prezes Andrzej Górniecki - Prezes Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja" Sp. z o.o. przedstawił historię SEKOCENBUDU i omówił sposób tworzenia wartości stawek robocizny kosztorysowej.
Następnie głos zabrał Kol. Tomasz Pytkowski, który omówił ustawę o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz. U. 97 poz. 1050 ze zm.) i przeanalizował wielkości stawek kosztorysowych robocizny.
Następnie wywiązała się dyskusja, w której wzięli udział koleżanki i koledzy w Oddziału Warszawskiego.
Kol. Jacek Kisiołek poruszył istotny temat kosztorysowania wielobranżowego i związanej z tym różnicy w stawkach robocizny kosztorysowanej dla poszczególnych branż.

Sekretarz o/Warszawskiego SKB Przewodnicząca o/Warszawskiego SKB
Juliusz Talarczyk Hanna Pokulniewicz

Referat dyskusyjny:

Zdjęcia>>
   

1 % dla ...  

   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych