Galerie zdjęć  

   
Walne Zgromadzenie SKB 2014 r.
Walne Zgromadzenie SKB 2014 r.
   
banner www 2019
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Informacja z posiedzenia Zarządu SKB w dniu 09.01.2012 r.

Informacja z posiedzenia Zarządu SKB w dniu 09.01.2012 r.
1. Zarząd SKB informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 lutego 2011 (Protokół 2/2011) podjął następującą decyzję: „Zarząd każdorazowo będzie rozpatrywał zgłaszane przez Oddziały preliminarze kosztów prowadzonej działalności statutowej (zebrania, warsztaty itp.) w celu refundacji."
2. Zarząd omawiał stan przygotowań do Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 22 marca br.
3. Zarząd zatwierdził formę Rejestru Rzeczoznawców, który będzie opublikowany na stronie internetowej SKB po uaktualnieniu.
4. Omawiano przygotowania do Konferencji, która odbędzie się w Warszawie w dniach 22 i 23 marca br. tuż po zakończeniu Walnego Zgromadzenia. Ustalono tytuły i autorów referatów oraz omawiano sprawy organizacyjne i lokalizację.
5. Sprawy organizacyjne:
a) Uchwała nr 1 – przyjęcie nowych członków - 6 osób,
b) Uchwała nr 2 – rezygnacja 1 osoby – skreślenie z listy.
c) Uchwała nr 3 – w sprawie przywrócenia do rejestru Rzeczoznawców – P. Aniela Bed-narska, P. Jan Pacia.
d) Uchwała nr 4 – P. Marek Kozłowski otrzymał tytuł Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB.
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych