Galerie zdjęć  

   
IV Letnie Warsztaty dla Kosztorysantów – Warszawa
IV Letnie Warsztaty dla Kosztorysantów – Warszawa
   
banner www 2019
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Informacja z posiedzenia Zarządu SKB w dniu 29.02.2012 r.

1. Zarząd SKB postanowił, że Biuletyn Informacyjny wydawany będzie tylko w formie elektronicznej.
2. Zarząd przypomina, że czynności Rzeczoznawcy Kosztorysowego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (zgodnie z Uchwałą nr 5/2010 Walnego Zgromadzenia SKB z dnia 17 marca 2010 r.) mogą wykonywać jedynie osoby figurujące w Rejestrze Rzeczoznawców opublikowanym na stronie internetowej SKB.
3. Omawiano przygotowania do Konferencji, która odbędzie się w Warszawie w dniach 22 i 23 marca br. tuż po zakończeniu Walnego Zgromadzenia. Przyjęto preliminarz kosztów.
4. W dniu 10 marca 2012 r. odbędzie się zebranie Komisji Rewizyjnej.
5. Sprawy organizacyjne:
a) Uchwała nr 5 – przyjęcie nowych członków - 9 osób.
b) Uchwała nr 6 – rezygnacja 1 osoby – skreślenie z listy.
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych