Galerie zdjęć  

   
XVI Konferencja Częstochowska
XVI Konferencja Częstochowska
   
banner www 2019
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Informacja z posiedzenia Zarządu SKB w dniu 11.04.2013 r.

Informacja z posiedzenia Zarządu SKB w dniu 11.04.2013 r.

1. Omówiono przebieg Walnego Zgromadzenia i Konferencji;
2. Zarząd odwołał dotychczasową Komisję Kwalifikacyjną oraz Zespół ds. Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych;
3. Zarząd powołał w nowym składzie Komisję Kwalifikacyjną;
4. Ustalono, że aktualizacja listy rzeczoznawców zamieszczonej na stronie SKB będzie dokonywana jeden raz w miesiącu. Podstawą aktualizacji będzie weryfikacja opłacenia składek członkowskich oraz przesłane pisemnie informacje od Rzeczoznawców w sprawie zmian np. adresu lub numeru telefonu;
5. Dyskutowano o sprawach bieżących oraz przygotowaniach do obchodów 20 lecia SKB w 2015 r.;
6. Postanowiono, że aktualne listy członków poszczególnych Kół i Oddziałów będą wysyłane drogą mailową co kwartał do Przewodniczących (marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień);
7. Przyjęto 6 nowych członków, skreślono 1 osobę.
8. Ustalono termin następnego zebrania: 23 maja br.
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych