Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB
Konferencja SKB
   

Członkowie SKB  

   
standardyII
   
25 konferencja w Ciechocinku - październik 2019
Ciech 2019 info 695x330
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
   

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Informacja z posiedzenia Zarządu SKB w dniu 6.02.2014 r.

1. Kontynuowano dyskusję nad treścią Kodeksu Rzeczoznawcy SKB.
2. Omawiano działalność Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców Kosztorysowych Stowarzyszenia oraz sprawy bieżące dotyczące kandydatów na Rzeczoznawcę.
3. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni członkowie Komitetu Obchodów XX lecia SKB.
4. Omawiano przygotowania do Walnego Zgromadzenia oraz Konferencji SKB w marcu br., w tym m. in. patronaty medialne i współpracę z członkami wspierającymi oraz pismo w sprawie sprawozdań oddziałów i kół oraz delegatów na Walne Zgromadzenie.
5. Podjęto uchwałę nr 3/2014 w sprawie przyjęcia 20 nowych członków SKB.
6. Podjęto uchwałę nr 4/2014 o skreśleniu 1 członka SKB na jego prośbę.
7. Ustalono terminy następnych posiedzeń Zarządu na dzień 20 marca 2014r. oraz 10 kwietnia 2014 r.

   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych