Galerie zdjęć  

   
Zebranie Oddziału Poznań 22-09-2017
Zebranie Oddziału Poznań 22-09-2017
   
banner www 2019
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

XVI Konferencja Częstochowska

STANDARDY I WZORCE DOKUMENTACJI KOSZTOWYCH W PROCESIE INWESTYCYJNYM

C Z Ę S T O C H O W A • 3-4 listopada 2011 r.

XVI Konferencja tradycyjnie będzie poświęcona zagadnieniom związanym z zamówieniami publicznymi, a w tym z szacowaniem i rozliczaniem kosztów inwestycji budowlanych, jednak tym razem przede wszystkim chcemy zaprezentować standardy i autorskie wzory do wykorzystania w praktyce przez zamawiającychi wykonawców, projektantów i kosztorysantów oraz inspektorów nadzoru.
Omówimy kolejne dokumenty kosztowe w procesie inwestycyjnym przybliżające planowaną wartość przedsięwzięcia, nowe systemy rozliczeń robót i komputerowe wspomaganie kosztorysowania i rozliczania.

Planowane tematy referatów:

1. Wytyczne i wzorce szacowania kosztów w fazie przedprojektowej- dr inż. Janusz Traczyk

2. Standardy wynagrodzenia w umowach o zamówienie publiczne - mgr inż. Mirosław Żyznowski

3. Wpływ nowego systemu rozliczeń /POIiŚ/ na standardy kosztorysowania i rozliczania - mgr inż. Ewa Wiktorowska, mgr inż. Zbigniew Popek

4. Katalogi jako kod lub podstawa opisu robót, a klasyfikacja robót budowlanych - Piotr Montewski

5. Prawidłowe opracowanie dokumentacji kosztowych z wykorzystaniem wybranych
programów do wyceny i rozliczania robót budowlanych - mgr inż. Hubert Anysz

6. Wynagrodzenie za opracowania kosztorysowe oraz roboty budowlane, w tym zagadnienia
podwykonawstwa i praw autorskich - mgr Michał Goździk

Więcej>>
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych