Galerie zdjęć  

   
X Warsztaty Kosztorysowe  - Zakopane 2016
X Warsztaty Kosztorysowe - Zakopane 2016
   
banner www 2019
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Sprawozdanie z konferencji SKB "Ekspertyza kosztowa"

referaty-m„Ekspertyza kosztowa – sprawdzanie i weryfikacja przedmiarów oraz kosztorysów w zamówieniach publicznych"

KONFERENCJA SKB w dniach 22-23 marca 2012r.
W dniach 22 i 23 marca 2012 r. w Warszawie w hotelu Lord odbyła się konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych pt. „Ekspertyza kosztowa – sprawdzanie i weryfikacja przedmiarów oraz kosztorysów w zamówieniach publicznych", pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Ekspertyzy kosztowe mogą opracowywać Rzeczoznawcy Kosztorysowi SKB i to oni byli głównie uczestnikami konferencji.
Referat wprowadzający wygłosił członek zarządu Jerzy Frąckowiak, prezentując swoje doświadczenia rzeczoznawcy budowlanego i kosztorysowego oraz biegłego sądowego.
Zasady weryfikacji przedmiaru robót stanowiącego element dokumentacji projektowej, przedstawił przewodniczący Oddziału w Gliwicach Piotr Montewski. Zinterpretował poszczególne zapisy stosownego rozporządzenia, żeby rozwiać wątpliwości autorów przedmiaru i sprawdzających.
Michał Paradowski – przewodniczący Oddziału w Łodzi a także praktyk i autor licznych publikacji starał się wykazać rolę KNR-ów w sytuacji wytworzonej zmianą ustawy o cenach, a więc od 2001 r. wplatając w referat historię ich kolejnych wydań.
Przedmiary i kosztorysy są obecnie opracowywane z wykorzystaniem programów komputerowych. Tę problematykę omówiła Balbina Kacprzyk, wykazując, że niezbędne jest opracowanie (np. przez SKB) standardu dotyczącego kosztorysu inwestorskiego, jednoznacznie opisującego algorytm obliczeń, zasady zaokrągleń i dokładności obliczeń oraz stosowane nazewnictwo, co znacznie ułatwiłoby kosztorysantom opracować kosztorysy nie obarczone błędami formalnymi oraz rachunkowymi. Wykorzystanie programów tylko w ograniczonym zakresie umożliwia sprawdzenie i weryfikację przedmiarów i kosztorysów.
Z kolei Tomasz Pytkowski omówił obowiązki Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp, po nowelizacji z 4.09.2008 r., przy sprawdzaniu i weryfikacji kosztorysu ofertowego, prezentując również z tym zagadnieniem związane wyroki KIO.
Wybitna specjalistka prawa w zakresie robót budowlanych Łucja Lapierre, podkreśliła, że umowy o prace kosztorysowe są umowami o dzieło, jak również omówiła zasady odpowiedzialności z tytułu wadliwego wykonania tego dzieła.
Dyskusja wokół tematów prezentowanych na konferencji podczas obrad i w kuluarach przekonuje, że pomimo niezmienionych od 2004 r. rozporządzeń regulujących kosztorys inwestorki i przedmiar robót wciąż w praktyce jest wiele pytań i trudnych odpowiedzi, a spotkania w gronie specjalistów bardzo się przydają. Ogromna szkoda, że nie wszyscy członkowie i rzeczoznawcy SKB mogli w niej uczestniczyć.

Materiały konferencyjne – cena 1 egz. 78 zł – zamówienia mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych