Galerie zdjęć  

   
Warsztaty kosztorysowe Szczyrk 2014
Warsztaty kosztorysowe Szczyrk 2014
   
UWAGA!

Składka członkowska w 2020 r. wynosi 240 zł/rok.

Konto: PKO BP 60 1020 1156 0000 7302 0058 2247
Zaległe składki należy wpłacać jak dotychczas – 200zł/rok. banerSKB
standardyII
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

XII Konferencja SKB

banerSKB
„Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”
Warszawa, Hotel Lord, 19-20 marca 2020 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej, której tematyka może być przedmiotem zainteresowania zarówno kosztorysantów zajmujących się sporządzaniem dokumentów kosztowych, jak również przedstawicieli zamawiających i wykonawców, których zadaniem jest nie tylko przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, ale również sprawne ich zrealizowanie i rozliczenie.
Ostatnie zmiany Prawa budowlanego oraz nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych wymuszają wręcz konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych od wielu lat analizując treść wyżej przywołanych rozporządzeń pod kątem zmieniających się przepisów prawa oraz sytuacji na rynku zamawiania i rozliczania robót budowlanych widzi konieczność nowelizacji tych regulacji.
Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia związane z:
- nowymi zmianami w Prawie budowlanym, które mogą mieć wpływ na opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych;
- postanowieniami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych mającymi wpływ na opis i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia;
- propozycją zmian w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane;
- elektronizacją zamówień, w tym aspektów związanych z opisem i szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
Konferencję poprzedzać będą obchody XXV-lecia Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, tak więc w referatach nie zabraknie również aspektów związanych z funkcjonowaniem rynku zamówień publicznych na roboty budowlane w ubiegłych latach.
Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń i szukanie najkorzystniejszych rozwiązań, szczególnie w obecnej sytuacji przy znaczących zmianach w Prawie budowlanym i nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.
pdf Zgłoszenie udziału
pdfKomunikat nr 1 - Informacja o Konferencji
pdfKomunikat nr 2 - Program Konferencji
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych