Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB - marzec 2014
Konferencja SKB - marzec 2014
   
banner www 2019
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Konferencja - Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013

W dniach 21 i 22 marca 2013 r. w Warszawie zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych organizuje Konferencję
Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013"
Od pierwszego wydania z sierpnia 2005 roku upłynęło już ponad siedem lat. Stanowiły one kompendium wiedzy na temat zasad, podstaw i formuł kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych i skierowane były nie tylko do wykonawców, ale także dla inwestorów i zamawiających. Wpisały się na trwałe w środowisku kosztorysantów oraz w publikacjach. Obecnie, istnieje potrzeba nowego wydania uwzględniającego bogate doświadczenia kosztorysantów przez kilkanaście lat „swobody" wynikającej z ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. Na Walnym Zgromadzeniu SKB w 2012 r. postanowiono wydać nowe zaktualizowane Standardy. Powszechnie wiadomo, że ustalenie ceny na roboty budowlane powinno być na podstawie kalkulacji kosztorysowej, czytelnej dla uczestników procesu inwestycyjnego. Standardy mogą więc stanowić wzorzec ułatwiający współpracę inwestorów/zamawiających i wykonawców dotyczącym wszelkich zagadnień związanych z kosztorysowaniem robót budowlanych.
Na konferencji będą przedstawione zagadnienia proponowane przez członków Zespołu powołanego przez Zarząd ds. aktualizacji Standardów. Konferencja będzie więc okazją do wyrażenia swoich doświadczeń, uwag i propozycji podczas dyskusji nad referatami i w czasie rozmów kuluarowych.
Zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji nie tylko kosztorysantów, ale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego - inwestorów, projektantów, wykonawców, konsultantów zamówień publicznych oraz dysponentów środków unijnych.
Zarząd SKB
Lokalizacja: Warszawa, Hotel LORD, Al. Krakowska 218
Termin: 21 i 22 marca 2013 r.
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych