Galerie zdjęć  

   
I Letnie Warsztaty dla Kosztorysantów
I Letnie Warsztaty dla Kosztorysantów
   
banner www 2019
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Informacja po konferencji "Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013"

W dniach 21 i 22 marca 2013 r. w Warszawie zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zorganizował Konferencję „Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013".
Od pierwszego wydania z sierpnia 2005 roku upłynęło już ponad siedem lat, a przez kilkanaście lat „swobody" wynikającej z ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. ujawniły się problemy związane z ustaleniem ceny na roboty budowlane. Na konferencji przedstawiono autorskie propozycje standardów przez członków Zespołu powołanego przez Zarząd ds. aktualizacji Standardów. Uczestnicy Konferencji z dużym zaangażowaniem wykorzystali okazję do wyrażenia swoich doświadczeń i uwag dotyczących zawartości merytorycznej i formalnej. Podkreślali potrzebę wydania Standardów i wskazywali na najważniejsze problemy, które są związane z: rodzajami kosztorysów, kalkulacjami i powszechnie wykorzystywanymi katalogami nakładów rzeczowych.
Dyskusja na Konferencji pokazała złożoność zagadnień, jak pogodzić potrzeby inwestorów, zamawiających i wykonawców, jakie opracować zasady i standardy dla remontów i inwestycji mniej lub bardziej skomplikowanych tak aby były pomocne dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w tym także dla biegłych i Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB.
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych