Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB
Konferencja SKB
   
standardyII
   
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   
Tytuł Odsłony
Sprawozdanie z konferencji "Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie" 7062
Materiały pokonferencyjne "Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie" 6340
Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie 7622
Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie - konferencja SKB 8048
Sprawozdanie z XIX Konferencji naukowo-technicznej - Ciechocinek 2013 3979
Konferencja SKB 2014 4701
Program XIX Konferencji naukowo-technicznej - Ciechocinek 2013 3795
XVIII Konferencja Częstochowska - odwołana 6804
Największe ryzyka i błędy w procedurach udzielania, realizacji i rozliczania zamówień na roboty budowlane 7094
XVIII Konferencja Częstochowska - zmiana terminu 6445
XVIII Konferencja Częstochowska "Konsekwencje zmian prawa zamówień publicznych w zamawianiu i realizacji robót budowlanych" 6952
Informacja po konferencji "Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013" 8541
Program konferencji - Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013 10528
Warunki uczestnictwa w konferencji "Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych 2013" 5054
Konferencja - Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013 10615
Dokumentacja projektowa oczyma kosztorysanta 6058
Konferencja "Zaprojektuj i wybuduj" 6694
Sprawozdanie z konferencji SKB "Ekspertyza kosztowa" 8345
Warunki uczestnictwa w konferencji "Ekspertyza kosztowa" 7662
KONFERENCJA SKB: Ekspertyza kosztowa – sprawdzanie i weryfikacja przedmiarów oraz kosztorysów w zamówieniach publicznych 13289
Konferencja SKB "Ekspertyza kosztowa" 8739
Standardy i wzorce dokumentacji kosztowych w procesie inwestycyjnym 8627
XVI Konferencja Częstochowska 10497
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych