Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych. Wydanie II.  - dostępne na konferencji SKB
Informacja
   

Galerie zdjęć  

   
Walne Zgromadzenie SKB 2015
Walne Zgromadzenie SKB 2015
   
standardyII
   
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   
Tytuł Odsłony
Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie 7134
Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie - konferencja SKB 7553
Sprawozdanie z XIX Konferencji naukowo-technicznej - Ciechocinek 2013 3730
Konferencja SKB 2014 4448
Program XIX Konferencji naukowo-technicznej - Ciechocinek 2013 3573
XVIII Konferencja Częstochowska - odwołana 6343
Największe ryzyka i błędy w procedurach udzielania, realizacji i rozliczania zamówień na roboty budowlane 6660
XVIII Konferencja Częstochowska - zmiana terminu 6021
XVIII Konferencja Częstochowska "Konsekwencje zmian prawa zamówień publicznych w zamawianiu i realizacji robót budowlanych" 6498
Informacja po konferencji "Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013" 8003
Program konferencji - Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013 9972
Warunki uczestnictwa w konferencji "Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych 2013" 4827
Konferencja - Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013 10107
Dokumentacja projektowa oczyma kosztorysanta 5831
Konferencja "Zaprojektuj i wybuduj" 6368
Sprawozdanie z konferencji SKB "Ekspertyza kosztowa" 8121
Warunki uczestnictwa w konferencji "Ekspertyza kosztowa" 7392
KONFERENCJA SKB: Ekspertyza kosztowa – sprawdzanie i weryfikacja przedmiarów oraz kosztorysów w zamówieniach publicznych 12684
Konferencja SKB "Ekspertyza kosztowa" 8461
Standardy i wzorce dokumentacji kosztowych w procesie inwestycyjnym 8280
XVI Konferencja Częstochowska 10028
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych