Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB
Konferencja SKB
   
standardyII
   
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   
Tytuł Odsłony
Sprawozdanie z konferencji "Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie" 6849
Materiały pokonferencyjne "Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie" 6187
Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie 7457
Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie - konferencja SKB 7874
Sprawozdanie z XIX Konferencji naukowo-technicznej - Ciechocinek 2013 3897
Konferencja SKB 2014 4631
Program XIX Konferencji naukowo-technicznej - Ciechocinek 2013 3721
XVIII Konferencja Częstochowska - odwołana 6650
Największe ryzyka i błędy w procedurach udzielania, realizacji i rozliczania zamówień na roboty budowlane 6946
XVIII Konferencja Częstochowska - zmiana terminu 6295
XVIII Konferencja Częstochowska "Konsekwencje zmian prawa zamówień publicznych w zamawianiu i realizacji robót budowlanych" 6804
Informacja po konferencji "Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013" 8363
Program konferencji - Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013 10346
Warunki uczestnictwa w konferencji "Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych 2013" 4982
Konferencja - Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – 2013 10451
Dokumentacja projektowa oczyma kosztorysanta 5980
Konferencja "Zaprojektuj i wybuduj" 6600
Sprawozdanie z konferencji SKB "Ekspertyza kosztowa" 8281
Warunki uczestnictwa w konferencji "Ekspertyza kosztowa" 7579
KONFERENCJA SKB: Ekspertyza kosztowa – sprawdzanie i weryfikacja przedmiarów oraz kosztorysów w zamówieniach publicznych 13078
Konferencja SKB "Ekspertyza kosztowa" 8654
Standardy i wzorce dokumentacji kosztowych w procesie inwestycyjnym 8523
XVI Konferencja Częstochowska 10354
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych