Galerie zdjęć  

   
IV Letnie Warsztaty dla Kosztorysantów – Warszawa
IV Letnie Warsztaty dla Kosztorysantów – Warszawa
   
banner www 2019
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Warsztaty kosztorysowe Szczyrk 2011 - sprawozdanie

phoca thumb m szczyrk201105Warsztaty kosztorysowe Szczyrk 2011

Oddziały SKB w Bielsku-Białej, Krakowie i Gliwicach zorganizowały w dniach 9 – 10 września 2011 w COS Szczyrk warsztaty kosztorysowe, których tematem przewodnim była „WERYFIKACJA DOKUMENTACJI KOSZTOWEJ W ŚWIETLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH".
Wygłoszono cztery referaty o tematyce:
1. Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego
2. Weryfikacja przedmiaru robót będącego elementem dokumentacji projektowej
3. Weryfikacja planowanych kosztów robót budowlanych
4. Zasady ustalania wartości inwestycji,

które były podstawą i zaczynem do gorącej dyskusji o problemach kosztorysantów.
Dzięki dofinansowaniu warsztatów przez Zarząd SKB odpłatność za uczestnictwo była niewielka, wynosiła bowiem tylko 50 zł dla członka SKB oraz 300 zł dla osób spoza stowarzyszenia plus koszt noclegu.
W warsztatach wzięło udział ogółem 47 osób, z czego 44 to członkowie SKB nie tylko z południowych oddziałów, ale również z Poznania, Warszawy na nawet z Białegostoku.
Informacje o warsztatach zostały zamieszczone na stronie stowarzyszenia www.kosztorysowanie.pl oraz rozesłane mailami do członków oddziałów bielskiego, śląskiego i małopolskiego.
Warsztaty rozpoczęły się w piątek 9 września 2011 o godz. 16:00 – otworzył je Członek Zarządu SKB kol. Jerzy Frąckowiak. Następnie referat pt. „Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego" wygłosił kol. Ryszard Jakubiec – Przewodniczący Oddziału SKB w Bielsku-Białej. Po referacie rozpoczęła się ożywiona dyskusja, która trwała aż do zakończenia pierwszego dnia warsztatów tj. do godz. 19:00. O godz. 1930 rozpoczęła się kolacja koleżeńska, gdzie tematy związane z kosztorysowaniem poruszane były w nieco innym formacie.
W dniu następnym od godz. 9:00 kol. Stanisław Moryc Przewodniczący Oddziału SKB w Krakowie rozpoczął kolejny dzień warsztatów i wygłosił referat pt. Weryfikacja przedmiaru robót będącego elementem dokumentacji projektowej". Po przerwie kol. Piotr Montewski Przewodniczący Oddziału SKB w Gliwicach wygłosił dwa referaty „Weryfikacja planowanych kosztów robót Budowlanych" i „Zasady ustalania wartości inwestycji". Również w tym dniu wywołana referatami dyskusja postawiona została na dość wysokim poziomie merytorycznym, przedstawiano różne stanowiska i poglądy, głos zabierało wiele osób.
Na zakończenie organizatorzy oraz Członkowie Zarządu SKB podziękowali przybyłym osobom za udział w warsztatach i głosy w dyskusji oraz zaprosili na następne w przyszłym roku.

   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych