Galerie zdjęć  

   
II Letnie warsztaty dla kosztorysantów - Warszawa 2016
II Letnie warsztaty dla kosztorysantów - Warszawa 2016
   
standardyII
   
25 konferencja w Ciechocinku - październik 2019
Ciech 2019 info 695x330
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
   

Sprawozdanie z VII warsztatów kosztorysowych Szczyrk 2014

Oddziały SKB w Bielsku-Białej, Krakowie i Gliwicach w dniach 26 – 27 września 2014 r. w Hotelu Olimpia Lux w Szczyrku zorganizowały VII warsztaty kosztorysowe, których tematem przewodnim była „Rola Rzeczoznawcy kosztorysowego i kosztorysanta w procesie budowlanym w świetle zmieniających się przepisów i uwarunkowań na rynku pracy".

Warsztaty poprowadzili kol. Stanisław Moryc i kol. Ryszard Jakubiec. Wygłoszono nast. referaty:
1. Kol. Balbina Kacprzyk – „Rola Rzeczoznawcy kosztorysowego oraz kosztorysanta w procesie budowlanym dzisiaj i w przyszłości",
2. Kol. Tomasz Pytkowski – „Publikowane ceny czynników produkcji RMS oraz asortymentów robót a ceny rynkowe",
3. Kol. Włodzimierz Cichewicz i Ryszard Jakubiec – „Formuła i zakres opinii opracowywanych przez Rzeczoznawców kosztorysowych. Skutki prawne wydanej opinii",
4. Kol. Adam Hajda – „Kosztorysant w kontraktach „FIDIC". Rozstrzyganie sporów według warunków "FIDIC" z uwzględnieniem roli kosztorysanta",
5. Kol. Jerzy Łakomy – „Indywidualna kalkulacja ceny tworzona i wykorzystywana przez Kosztorysantów",
6. Kol. Stanisław Rzegocki – „Sporządzanie wycen kosztorysowych prac remontowo-konserwatorskich na obiektach zabytkowych nieruchomych dla uzyskania dofinansowania lub refundacji kosztów",
7. Kol. Stanisław Moryc – „Nowe technologie informatyczne związane z kosztorysowaniem i rozliczaniem robót", które były podstawą i zaczynem do gorącej dyskusji o problemach kosztorysantów.
Dzięki dofinansowaniu warsztatów przez Zarząd SKB, odpłatność za uczestnictwo wynosiła tylko 70 zł dla członka SKB oraz 350 zł dla osób spoza stowarzyszenia plus koszt noclegu. W warsztatach wzięło udział ogółem 49 osób, z czego większość stanowili członkowie SKB nie tylko z południowych oddziałów, ale również z Wrocławia, Warszawy, Rzeszowa i Łodzi. Informacje o warsztatach zostały zamieszczone na stronie stowarzyszenia www.kosztorysowanie.pl oraz rozesłane mailami do członków oddziałów bielskiego, śląskiego i małopolskiego. Pula miejsc została wyczerpana już początkiem lipca – podobnie jak w latach ubiegłych.
Warsztaty rozpoczęły się w piątek 26 września 2014 r. o godz. 15:30 – otworzyła je Pani Balbina Kacprzyk Prezes Zarządu SKB. W tym dniu referaty wygłosili kol. Balbina Kacprzyk i kol. Tomasz Pytkowski. Po referacie kol. Tomka ożywiona dyskusja trwała aż do zakończenia pierwszego dnia tj. do godz. 19:15. Z tego powodu referaty kol. Wł. Cichewicza i R. Jakubca zostały przeniesione na dzień następny. O godz. 20:00 rozpoczęła się kolacja koleżeńska, gdzie tematy związane z kosztorysowaniem poruszane były w nieco innym formacie. W dniu następnym od godz. 9:00 referaty wygłosili kol. Włodzimierz Cichewicz, Ryszard Jakubiec, Adam Hajda, Jerzy Łakomy, Stanisław Rzegocki i Stanisław Moryc. Również w tym dniu wywołana referatami dyskusja prowadzona była na wysokim poziomie merytorycznym, przedstawiano różne stanowiska i poglądy.
Na zakończenie organizatorzy podziękowali prelegentom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji warsztatów, a także przybyłym osobom za udział i głosy w dyskusji. Przewodniczący Oddziałów z uwagi na duże zainteresowanie warsztatami oraz sukces szkoleniowo-organizacyjny zapowiedzieli ich kontynuację i kolejne spotkania w latach następnych

Zdjęcia>>

   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych