Członkowie SKB  

   

Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB
Konferencja SKB
   
   

Spawozdanie ze spotkania SKB oddział Poznań w dniu 20-04-2016.

W dniu 20.04.2016 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych Oddział Poznań w Hotelu Dorian w Poznaniu, w którym uczestniczyło 25 członków SKB Oddziału Poznań.
Program spotkania obejmował część organizacyjną i merytoryczną.
W części organizacyjnej spotkania przekazano gratulacje Pani Małgorzacie Jarlaczyk
i Panu Stanisławowi Plesińskiemu członkom Zarządu SKB na lata 2016-2019, wybranym przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w dniu 17.03.2016 r.
Prezes ORGBUD-SERWIS (członek wspierający) Renata Niemczyk ufundowała i wręczyła Zarządowi SKB pamiątkowe kalendarze na 2016 rok wykonane ze spotkań SKB Oddziału Poznań w latach poprzednich, co spotkało się z uzdaniem i zadowoleniem przez obdarowanych.
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez Przewodniczącego Oddziału programu na 2016 rok. Ustalono terminy spotkań na: 20.06.2016, 8.12.2016 oraz zaplanowano warsztaty kosztorysowe wyjazdowe nad morzem. Planowany termin warsztatów 16-17.09.2016 r. Ostateczny termin, koszty oraz program warsztatów zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym, po zaakceptowaniu przez Zarząd.
Zastępca Przewodniczącego Oddziału Poznań Longina Zandecka przedstawiła zebranym krótkie sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, omówiła wyniki finansowe, przestawiła nowy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu Honorowego.
Członkowie Zarządu SKB zaprezentowali kierunki działania Stowarzyszeni Kosztorysantów Budowlanych na 2016 rok oraz zachęcali do udziału w II Letnich Warsztatach dla Kosztorysantów w Warszawie, organizowanych przez SKB o/ Warszawa oraz w X Warsztatach Kosztorysowych - Zakopane 2016, organizowanych przez Oddziały SKB w Bielsku –Białej, Krakowie i Gliwicach.
W części merytorycznej zaprezentowano poniżej referaty:
1. Dokumenty kosztowe w budowlanym procesie inwestycyjnym – prowadzenie Stanisław Plesiński
2. Koszty cyklu życia obiektu budowlanego w nowelizacji ustawy. Nowe wyzwania przed kosztorysantami – prowadzenie Renata Niemczyk
3. Praktyczne uwarunkowania szacowania kosztów cyklu życia obiektów budowlanych – prowadzenie Maciej Sikorski.
Materiały z prezentowych referatów zostały przekazane członkom Oddziału Poznań drogą elektroniczną

Galeria zdjęć:


   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych