Członkowie SKB  

   

Galerie zdjęć  

   
Walne Zgromadzenie SKB 2015
Walne Zgromadzenie SKB 2015
   
   

Sprawozdanie ze spotkania członków SKB O/Poznań w dniu 8.12.2016

W dniu 8.12.2016r. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych Oddział w Poznaniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy ul. Niepodległości 34.
W spotkaniu uczestniczyło 21osób.
Dyrektor Biura Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Marszałkowskiego pan Marian Duszyński oraz pani inspektor Małgorzata Polaczyk zapoznali członków
SKB O/Poznań z procesem inwestycyjnym obiektu, od fazy projektowej poprzez przetarg zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych, do fazy eksploatacyjnej budynku.
Członkowie Stowarzyszenia mieli możliwość zwiedzenia budynku zarówno w części ogólnodostępnej dla interesantów Urzędu, jak i w częściach technicznych budynku takich jak węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej czy pomieszczenia przyłącza wodociągowego. Budynek zrealizowano z wykorzystaniem najnowszych technologii: między innymi w części patio, zastosowano zasuwane żaluzje z inteligentnym systemem zamykania
i otwierania w zależności od intensywności nasłonecznienia i wiatru, „ogrody zielone”
z nawadnianiem poprzez wykorzystanie naturalnych opadów atmosferycznych, zastosowano system umożliwiający utrzymania czystości przeszklonych powierzchni ścian i dachu.
Podjęta przez Inwestora realizacja obiektu miała na celu scalenie w jednym miejscu wszystkich Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego a tym samym ograniczenie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych. Do stycznia 2015 roku tj. do momentu oddania obiektu do użytkowania, Urząd Marszałkowski i Sejmik Województwa Wielkopolskiego zlokalizowany był w ośmiu punktach Poznania, co wiązało się ze znacznymi kosztami wynajmowanych powierzchni biurowych, ich eksploatacją, obsługą oraz rozproszeniem organów zarządzających
i wykonawczych Urzędu.
A oto kilka faktów.
W 2009 roku ogłoszono konkurs na opracowanie projektu architektonicznego na budowę siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, na który wpłynęło 25 koncepcji projektowych. Wybrano opracowanie dr inż. arch. Krzysztofa Kozłowskiego, reprezentującego Warsztat Architektury Pracownia Autorska z siedzibą
w Sopocie.
W maju 2011 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych i realizację inwestycji, w grudniu 2011 rozpoczęto budowę, w styczniu 2015 roku przekazano obiekt
do użytkowania.
A oto kilka liczb i danych:
• budynek biurowy kategorii „A” wyposażony w komplet instalacji wewnętrznych,
• Ilość kondygnacji
- ilość kondygnacji podziemnych 2
- ilość kondygnacji naziemnych 12
• Powierzchnie obiektu:
- powierzchnia działki 5.518,00 m2
- powierzchnia zabudowy 2.961,00 m2
- powierzchnia całkowita budynku 33.624,00 m2
- powierzchnia użytkowa budynku 28.821,50 m2
- powierzchnia użytkowa funkcji biurowej 16.958,60 m2
• Kubatura budynku 165.636,00 m3
w tym:
- część nadziemna 104.092,00 m3
- atria 31.794,00 m3
- część podziemna 29.750,00 m3
• Wartość całego zadania inwestycyjnego to kwota 175 mln złotych, w tym robót budowlano-montażowych 165 mln złotych brutto.

O nowoczesności budynku, jak i interesujących rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych mogą świadczyć zaprezentowane zdjęcia>>.
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych