Członkowie SKB  

   

Galerie zdjęć  

   
Walne Zgromadzenie SKB 2014 r.
Walne Zgromadzenie SKB 2014 r.
   
   

Oddział w Poznaniu

Zebranie członków Oddziału SKB - Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Zebranie członków Oddziału SKB - Poznań, 20 kwietnia 2016 r., godz. od 13 do 15

W zależności od liczby zgłoszeń spotkanie odbędzie się w Poznaniu, w:

- Hotelu Dorrian, ul. Wyspiańskiego 29, lub
- w siedzibie członka wspierajacego ORGBUD-SERWIS, ul. Stablewskiego 43.

Miejsce szkolenia zostanie podane w dniu 19 kwietnia.

Program spotkania
1. Część oficjalna - gratulacje dla Pana Stanisława Plesinśkiego z tytułu wyboru przez Walne Zgromadzenie do Zarządu SKB
2. Krótkie sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia i Konferencji SKB - prowadzi kol.Krzysztof Busłowicz
3. Dokumenty kosztowe w budowlanym procesie inwestycyjnym - prowadzi Stanisław Plesiński
4. Koszty cyklu życia obiektu budowlanego w nowelizacji ustawy. Nowe wyzwania przed kosztorysantami - kol. Renata Niemczyk
5. Praktyczne uwarunkowania szacowania kosztów cyklu życia obiektów budowlanych - kol. Maciej Sikorski
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych