Członkowie SKB  

   

Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB
Konferencja SKB
   
   

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Jubileusz i konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

Obchody jubileuszowe
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia działalności. Główna uroczystość związana z obchodami jubileuszowymi odbyła się 19 marca br w hotelu Lord w Warszawie z udziałem wielu zaproszonych gości - członków założycieli i zasłużonych członków Stowarzyszenia oraz przedstawicieli członków wspierających - firm: Athenasoft, Chandney Software, Datacomp, Orgbud-Serwis, OWEOB Promocja, WACETOB, a także zaprzyjaźnionych i współpracujących organizacji - Izby Projektowania Budowlanego, Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy oraz mediów - miesięcznika Builder, kwartalnika Buduj z Głową oraz Budownictwo i Prawo.
Okolicznościowy referat przedstawił Olgierd Sielewicz - pierwszy Prezes Stowarzyszenia, członek założyciel, obecnie Prezes Honorowy, nawiązując do historii i okoliczności utworzenia Stowarzyszenia oraz prezentując osiągnięcia i rozwój organizacji - od utworzonej przez 22 członków do zrzeszającej ponad tysiąc Kosztorysantów, działającej na terenie całej Polski w ośmiu oddziałach i trzech kołach.
Bardzo sympatyczne i miłe słowa pod adresem Stowarzyszenia przekazał między innymi Tomasz Czajkowski, wieloletni sympatyk Stowarzyszenia i uczestnik wielu konferencji stowarzyszeniowych, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
W ramach oficjalnych uroczystości zasłużeni członkowie Stowarzyszenia otrzymali po raz pierwszy w historii SKB nadawane - odznaki II stopnia - SREBNA ODZNAKA HONOROWA – 19 osób i I stopnia - ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA – 54 osoby oraz dwa TYTUŁY HONOROWEGO CZŁONKA STOWARZYSZENIA.
Obchody zakończył uroczysty obiad, który był okazją do wspomnień, wymiany wrażeń i życzeń w bardzo uroczej i towarzyskiej atmosferze.
Konferencja SKB
W dniach 19 i 20 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się kolejna, doroczna Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, której tematem były "Nowe funkcje i cele kosztorysów w obszarze zamówień publicznych".
Tematyka konferencji była związana z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która wprowadziła szereg rozwiązań mających bezpośredni wpływ na kosztorysowanie i ustalanie cen na roboty budowlane w zamówieniach publicznych, w szczególności dotyczących rażąco niskiej ceny.
W trakcie dwóch sesji merytorycznych zaproszeni prelegenci zaprezentowali w kolejności następujące referaty:
- mgr inż. Renata Niemczyk „Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych z 2014 r. – przedstawienie zmian mających wpływ na zagadnienia kosztorysowe, w tym kosztorys inwestorski, kalkulację ceny oferty oraz zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy",
- mgr inż. Tomasz Pytkowski „Pojęcie rażąco niskiej ceny – trafność definicji, nowe obowiązki zamawiającego oraz ich ewentualne konsekwencje",
- dr inż. Olgierd Sielewicz „Kosztorys inwestora",
- mgr inż. Balbina Kacprzyk „Dokładność obliczeń w kosztorysach sporządzanych metodą kalkulacji szczegółowej",
- dr inż. Leszek Bochen „Zagadnienia przedmiarowania i wyceny związane z umowami Fidic",
- mgr inż. Ewa Wiktorowska „Analiza i ocena zapisów zawartych we Wzorcowej umowie UZP dotyczących kalkulacji kosztorysowych",
- mgr inż. Stanisław Moryc „Stosowanie BIM w systemie zamówień publicznych".
Ponadto bardzo interesujące informacje w ramach promocji swoich produktów, nawiązujące do aktualnych regulacji prawnych zaprezentowali przedstawiciele członków wspierających Stowarzyszenie - firm: Athenasoft, Orgbud-Serwis oraz Promocja.
Zarówno referaty jak i prezentacje firm wzbudziły bardzo duże zainteresowanie i dyskusje licznie zgromadzonych uczestników Konferencji. Wartym podkreślenia jest, że w Konferencji wzięła czynny udział przedstawicielka Urzędu
Zamówień Publicznych radca prawny Małgorzata Matecka odnosząc się do szeregu zagadnień merytorycznych poruszanych w trakcie obrad.
Podobnie jak w zeszłym roku uczestnikami Konferencji byli także studenci warszawskich uczelni, a patronatem medialnym Konferencję objęły: Builder, Buduj z Głową oraz Budownictwo i Prawo.
Przedstawione referaty, wystąpienia uczestników i dyskusja potwierdziły aktualność i celowość podjęcia określonej tematyki Konferencji. Poziom merytoryczny i organizacyjny Konferencji zostały bardzo pozytywnie ocenione przez wszystkich uczestników.
Warszawa, marzec 2015 r.
Informacje przygotował: Andrzej Warwas
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych