Członkowie SKB  

   

Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB - marzec 2016
Konferencja SKB - marzec 2016
   
   

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Opinia UZP dotycząca możliwości zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Rynek jest obecnie trudny dla firm wykonawczych, które zawarły kontrakty na roboty budowlane bez klauzuli waloryzacyjnej w umowie. Tymczasem ceny usług w budownictwie, w ostatnich dwóch – trzech latach wzrosły w takim stopniu, że zagrażają sytuacji finansowej wykonawcom, którzy zawarli umowy ryczałtowe bez możliwości zmiany wynagrodzenia.

Z pomocą przyszedł Urząd Zamówień Publicznych przedstawiając na swojej stronie internetowej opinię prawną pt. „Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego”, która otwiera możliwość dokonania waloryzacji w tej szczególnej sytuacji rynkowej, która obecnie ma miejsce. Opinia dotyczy również umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która była dosyć rygorystyczna.

Poniżej podajemy link do opinii:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dopuszczalnosc-zmiany-umowy-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych