Członkowie SKB  

   

Galerie zdjęć  

   
Zebranie koła w Białymstoku
Zebranie koła w Białymstoku
   
   

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w zamówieniach publicznych. Weryfikacja formalna.

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zaprasza na jednodniowe szkolenie, którego przedmiotem będą zasady opracowania i weryfikacji formalnej kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w zamówieniach publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są bardzo sformalizowane i łatwo jest popełnić liczne błędy formalne przy przygotowaniu dokumentacji postępowania oraz przy szacowaniu wartości zamówienia. Opracowanie tych dokumentów jest zazwyczaj zlecane firmom zewnętrznym, jednak to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe opracowanie.

Szkolenie skierowane jest do:
- osób opracowujących kosztorys inwestorski i przedmiar robót,
- pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za odbiór kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót od osób/firm je opracowujących,
- osób weryfikujących kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
- członków komisji przetargowych odpowiedzialnych za dokumentację postępowania.

Terminy szkoleń:
Termin I: 15.10.2020 r. godz.: 8:45 do 15:00
Termin II: 19.11.2020 r. godz.: 8:45 do 15:00

pdfProgram szkolenia
pdfFormularz zgłoszenia na szkolenie
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych