Członkowie SKB  

   

Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB
Konferencja SKB
   
   

Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych

Spis treści

Część I - Wartość kosztorysowa robót budowlanych

1. Określenia, pojęcia i ich definicje
2. Poziomy agregacji robót
3. Przedmiar robót
4. Rodzaje kosztorysów, ich forma i zawartość
5. Zasady kalkulacji kosztorysowej
6. Zasady szczególne ustalania cen jednostkowych robót
7. Zestawienie kosztów
8. Zadania stron przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej
9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty na wykonanie robót budowlanych
10. Elektroniczne aspekty kosztorysowania i standardy nazewnictwa plików
elektronicznych

Część II - Załączniki

Formularze
Standard agregacji
Lista Katalogów
Wyciągi z aktów prawnych

Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych - Wydanie II

Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych. Wydanie II - już dostępnie !
pdfCena, warunki zakupu

   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych