Wykładowcy

Wykładowcy SKB

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych dbając o jak najwyższe standardy nauczania i przekazywania specjalistycznej wiedzy z zakresu kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych w dniu 10.06.2021 r. Uchwałą nr 9/2021 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych wprowadziło ZASADY REKOMENDACJI DLA WYKŁADOWCÓW SKB.

Rekomendację Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych dla Wykładowcy SKB i wpis na Listę Wykładowców SKB może uzyskać osoba, która:

1) jest wpisana na listę Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB przez okres minimum 5 lat;
2) ma na bieżąco opłacone składki członkowskie;
3) prowadzi wykłady i szkolenia z kosztorysowania zgodnie ze standardami SKB;
4) wygłosiła w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 referaty na konferencjach, szkoleniach lub warsztatach ujętych w Wykazie szkoleń lub przeprowadziła w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 5 szkoleń o tematyce związanej z kosztorysowaniem;
5) aktywnie uczestniczy w życiu SKB tj. w spotkaniach oddziału lub kołach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez SKB.

Wniosek kwalifikacyjny

Lista wykładowców SKB

mgr inż. budownictwa, wykładowca na kursach kosztorysowania oraz zamówień publicznych na roboty budowlane, autorka licznych ekspertyz i opinii oraz publikacji związanych z kosztorysowaniem i zamawianiem robót budowlanych, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w latach 2013-2019, obecnie Prezes Honorowa SKB, Przewodnicząca Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB, członek Komitetu Ekonomiki PZiTB od 2010 r., członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, członek Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa.

 tel. 602 292 219;  e-mail: [email protected]

Prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie kosztorysowania i organizacji zamówień publicznych na roboty budowlane od 1994 r. Od 2003 r. główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB od 2010 r. Rozjemca kosztorysowy SKB od 2021 r. Autor licznych publikacji z zakresu kosztorysowania i Prawa zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z kosztorysowania robót budowlanych.

W latach 2010-2016 Przewodniczący komisji rewizyjnej SKB. W latach 2016-2019 członek zarządu, a od 2019 roku Prezes SKB

tel. 501 031 286;  e-mail: [email protected]

V-ce Prezes i członek Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w latach 2013-2019, członek Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB, członek Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców Kosztorysowych,  Rozjemca SKB, wykładowca/trener na kursach kosztorysowania i warsztatach kosztorysowych, współorganizator Warsztatów kosztorysowych w Zakopanem i Szczyrku, autor licznych publikacji i opinii technicznych, instruktor praktycznej nauki zawodu; posiada uprawnienia: budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB, Rzeczoznawcy ds. szacowania szkód powodziowych z listy Wojewody Śląskiego, ex-Biegły sądowy z zakresu budownictwa i kosztorysowania

tel. 506 909 129;  e-mail: [email protected]

Trener, nauczyciel, instruktor, wykładowca kosztorysowy, Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB, członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Przewodniczący Oddziału SKB Białystok, autor i recenzent zadań egzaminacyjnych na kwalifikacje zawodowe, członek Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku; posiada uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.                                                                                      

tel. 664 125 445;  e-mail: [email protected]

Prezes ORGBUD – SERWIS, absolwent Politechniki Poznańskiej Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB; Przewodniczący Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

tel. 508 752 504;   e-mail: [email protected]

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że specjalistyczna wiedza i  umiejętności członków naszego Stowarzyszenia obejmują nie tylko prowadzenie wykładów, ćwiczeń, prelekcji z kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych,  ale także Rzeczoznawstwo kosztorysowe, rozjemstwo, doradztwo techniczne oraz wydawanie opinii i ekspertyz ws. kosztorysowych i rozliczania robót.