Członkowie

Członkowie

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i opłaci wpisowe oraz składkę członkowską. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi

Składki członkowskie

Składka członkowska od 2020 r. wynosi 240 zł/rok (2021, 2022, 2023)

Konto: PKO BP 60 1020 1156 0000 7302 0058 2247
Zaległe składki (2019 i wcześniej) należy wpłacać jak dotychczas – 200zł/rok, 2020,2021 – 240zł/rok