Członkowie

Członkowie

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i opłaci wpisowe oraz składkę członkowską. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi

Składki członkowskie

Składka członkowska od 2024 r. wynosi 300 zł/rok (2024 i dalej)

Konto: PKO BP 60 1020 1156 0000 7302 0058 2247
Zaległe składki (2019 i wcześniej) należy wpłacać w kwocie – 200 zł/rok, (2020-2023) – 240 zł/rok