Grupy tematyczne w SKB

Grupy tematyczne w SKB

Koleżanki, Koledzy, Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu SKB uprzejmie przypominam, iż uchwałą nr 9/2022 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zostały zatwierdzone “Ogólne zasady działania grup tematycznych w SKB. W wykonaniu wyżej przywołanej uchwały Zarząd SKB powołał uchwałą nr 7/2023 trzy grupy tematyczne, tj.:

  • Kosztorysowanie w zamówieniach publicznych
  • Problemy kosztorysowania – zasady, ceny, normy
  • Kosztorysowanie w BIM

Powołane przez Zarząd SKB grupy tematyczne w celu integracji, doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kosztorysantów co do zasady wyczerpują zakres najczęściej spotykanych problemów w kosztorysowaniu robót budowlanych. Ogólne zasady działania grup tematycznych w SKB przewidują możliwość utworzenia przez Zarząd SKB kolejnych grup na wniosek minimum 5 członków SKB.

Poniżej przedstawię krótką charakterystykę i tematykę grup:

Na grupie “Kosztorysowanie w zamówieniach publicznych”, jak sama nazwa wskazuje, poruszamy wszelkie aspekty kosztorysowania zarówno w procesie udzielania zamówień publicznych (kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy), jak również ich rozliczania (kosztorys zamienny i powykonawczy). Przewodniczący gruby – kol. Tomasz Pytkowski.

Grupa tematyczna “Problemy kosztorysowania – zasady, ceny, normy” została stworzona, by wspomóc kosztorysantów w meandrach zasad kosztorysowania, przyjmowania i ustalenia cen czynników produkcji oraz ich nakładów. Przewodnicząca grupy – kol. Renata Niemczyk.

Grupa “Kosztorysowanie w BIM” zajmuje się wszelkimi zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem modelu BIM zarówno przy określeniu ilości robót (przedmiarowaniu), jak i ich wycenie. Przewodniczący grupy – kol. Stanisław Moryc.

Za zgodą Zarządu SKB uruchomiono poszczególne grupy na facebbook`u stowarzyszenia. Oczywiście nie jest to docelowa platforma wymiany informacji w grupach, którą to może każda z grup ustalić indywidualnie (powiadamiając o tym Zarząd SKB). Ponadto Zarząd SKB, zgodnie z ogólnymi zasadami działania grup tematycznych w SKB udostępni na spotkania grupy posiadaną platformę “Clickmeeting”.

Instrukcja dodawania się do grupy na Facebooku: 

  • na wstępie należy w wyszukiwarce wyszukać “Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych” a następnie kliknąć i wejść na stronę,
  • następnie należy kliknąć przycisk “Informacje” wyświetlające się wśród “posty”, “zdjęcia”, “wzmianki”,
  • następnie zjechać niżej aż do pojawienia się napisu “grupy”,
  • następnie należy wybrać grupę, do której chce się dołączyć, kliknąć jej ikonę,
  • pojawi się strona grupy na której należy kliknąć niebieski napis “dołącz do grupy”.

Uwaga: Dołączenie do grupy wymaga akceptacji administratora więc prosimy uzbroić się w cierpliwość. Co do zasady uczestnictwo w grupach tematycznych jest zarezerwowane dla członków SKB.

Jednocześnie przypominam, iż Przewodniczący i Członkowie grup tematycznych nie są uprawnieni do reprezentacji SKB oraz zajmowania oficjalnego stanowiska w imieniu Stowarzyszenia bez zgody Zarządu SKB.

Zapraszam do czynnego udziału w grupach tematycznych.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Tomasz Pytkowski