Zaproszenie na XV konferencję SKB

Zaproszenie na XV konferencję SKB

Koleżanki, Koledzy, Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zaprasza na XV Konferencję SKB pt.:

Szacowanie i kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych – prawo a praktyka

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2024 roku w Warszawie, w hotelu Lord, przy ul. Aleja Krakowska 218. Inauguracja konferencji będzie miała miejsce o godzinie 15:00. Po raz pierwszy od czasów pandemii konferencja odbędzie się w całości stacjonarnie.

Tematyka tegorocznej konferencji będzie związana z dokumentami kosztowymi, w szczególności w zamówieniach publicznych oraz regulacjami prawnymi do ich sporządzania. W trakcie konferencji omówimy nie tylko główne problemy wynikające ze stosowania prawa w praktyce, ale również postaramy się spojrzeć w przyszłość, a więc omówić i przedyskutować ewentualne zmiany w prawie. Na konferencji zostaną przedstawione aktualne zagadnienia, związane w szczególności z:

  • przeglądem Prawa zamówień publicznych, a w szczególności wynikami ankiety UZP dla zamawiających i wykonawców;
  • wpływem trendów gospodarczych na sektor budowlany w Polsce w 2024 r.;
  • kosztorysem w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych;
  • wartością kosztorysową inwestycji versus planowanymi kosztami robót budowlanych;
  • kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót w zamówieniach publicznych – prawo a praktyka;
  • kosztorysem w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej;
  • postanowieniami kontraktowymi dotyczącymi zmiany wynagrodzenia za roboty budowlane;
  • celem i sposobem wskazywania norm w opisie przedmiotu zamówienia;
  • detekcją zaniżonych, nierynkowych cen ofertowych w budownictwie;
  • rynkiem zamówień publicznych na roboty budowlane – słabe i mocne strony, analiza przypadku.

Na konferencji nie zabraknie też aktualnych informacji naszych członków wspierających, dotyczących zmian cen w budownictwie. Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń.

Szczegóły na stronie SKB.

Serdecznie zapraszamy.