Prawo i opinie

Zestawienie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych oraz metod ustalania wartości inwestycji


W dniu 01.01.2021 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity opublikowany na stronach Urzędu Zamówień Publicznych – stan na dzień 4 stycznia 2021 roku można pobrać poniżej:


Korespondencja z UZP w sprawia zamawiania dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego