Kosztorysowanie Robót Budowlanych - Szkolenie podstawowe - 29, 30 sierpnia i 5,6 września 2024

Kosztorysowanie Robót Budowlanych - Szkolenie podstawowe - 29, 30 sierpnia i 5,6 września 2024

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zaprasza na czterodniowe szkolenie online, którego przedmiotem będą podstawy kosztorysowania robót budowlanych.

Obserwujemy ciągle rosnące możliwości zawodowe dla osób umiejących nie tylko obsługiwać program kosztorysowy ale również znających zasady kosztorysowania robót budowlanych. Dlatego też cyklicznie organizujemy szkolenie, którego celem jest nabycie podstawowych umiejętności sporządzania przedmiaru i kosztorysu. Skierowane są one głównie do osób chcących zapoznać się z podstawami kalkulacji kosztorysowej i z ich praktycznym zastosowaniem oraz do osób chcących usystematyzować zdobytą wcześniej wiedzę.

Termin szkolenia (nowy termin):
Dzień 1 (czwartek): 29.08.2024 r. godz.: 8:45 do 15:00
Dzień 2 (piątek):      30.08.2024 r. godz.: 9:00 do 15:00
Dzień 3 (czwartek): 05.09.2024 r. godz.: 9:00 do 15:00
Dzień 4 (piątek):      06.09.2024 r. godz.: 9:00 do 14:45

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa wynosi: 995,00 zł/osobę (nie jest obciążony podatkiem VAT) i obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia.