Ankiety badająca wpływ zmian przepisów prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Ankiety badająca wpływ zmian przepisów prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Szanowni Państwo,

Pragniemy przekazać prośbę o wypełnienie ankiety badającej wpływ zmian przepisów prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Organizatorami badania są kancelaria SSW Pragmatic Solutions oraz firma doradcza CCM Sp. z o.o. Badanie polega na wypełnieniu krótkiej ankiety, składającej się z pytań jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi otwarte są opcjonalne. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć dłużej niż około 5 minut. Badanie jest anonimowe (podanie adresu email w celu uzyskania wyników ankiety oraz raportu jest dobrowolne). Ankietę można wypełnić poprzez każdą przeglądarkę internetową oraz na urządzeniach mobilnych. 

Organizatorzy proszą o jej wypełnienie w terminie do 15 kwietnia 2021 roku.

Wyniki ankiety posłużą do stworzenia unikatowego na polskim rynku raportu branżowego, który po raz pierwszy zostanie opracowany wspólnie przez partnera technicznego (CCM) i partnera prawnego (SSW). Badanie oraz późniejszy raport będą stanowić punkt wyjścia do opracowania propozycji związanych z zastosowaniem dobrych praktyk w formułowaniu klauzul kontraktów budowlanych, w tym przy określaniu odpowiedniej metodyki wyliczeń i sposobów dokumentowania wpływu zmian prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji.

Link do ankiety:

ANKIETA DOTYCZĄCA WPŁYWU ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA NA WZROST KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

Zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę, która niewątpliwie wyraża dążenie do poprawy jakości i stałości tworzonego prawa oraz standardów rynkowych w zakresie zawierania i wykonywania kontraktów budowlanych.