Biuletyn SKB 1/2018

Biuletyn SKB 1/2018

W dniu 15.03.2018 r. w Warszawie w Hotelu Lord odbyło się WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW I CZŁONKÓW SKB. Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.15. Otwarcia obrad dokonała kol. Balbina Kacprzyk. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie Olgierda Sielewicza – Honorowego Prezesa SKB, sekretarzem protokolantem została wybrana Hanna Pokulniewicz …