Biuletyn SKB 1/2020

Biuletyn SKB 1/2020

Rok 2020 jest dla nas rokiem szczególnym, przede wszystkim z uwagi na 25 rocznicę założenia naszego Stowarzyszenia. W dniu 6 października 1995 roku odbyło się w Warszawie, na wniosek 22 uczestników spotkania – Założycielskie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, a 27 listopada 1995 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zatwierdził statut i wpisał SKB do rejestru stowarzyszeń.
Ostatnie przygotowania do obchodów Jubileuszu 25-lecia SKB, Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów i Członków oraz XII Konferencji w ostatniej chwili zostały przerwane z powodu zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Polski. Zarząd SKB w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników podjął trudną, choć w głosowaniu jednomyślnie uznaną za rozsądną i odpowiedzialną, decyzję o przeniesieniu spotkań na nowy termin 17-18 września 2020 roku.
Niestety, w chwili obecnej nic nie wskazuje na szybki koniec epidemii, co jest wyzwaniem nie tylko dla naszego Stowarzyszenia, ale również dla wszystkich jego członków. Dokładamy wszelkich starań, aby biuro SKB pracowało bez przerwy, choć ostatnio zdalnie, a wszystkie sprawy Stowarzyszenia były realizowane bezzwłocznie …