Biuletyn SKB 1/2022

Biuletyn SKB 1/2022

Koleżanki, Koledzy,

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu SKB.

Zawartość biuletynu:

I. Informacje SKB
II. Sprawozdanie z XIII Konferencji Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
III. Artykuły problemowe
1) mgr inż. Tomasz Pytkowski – Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w nowych rozporządzeniach Ministra Rozwoju i Technologii.
2) mgr inż. Ewa Wiktorowska – Jakie są możliwości waloryzacji wyna-grodzenia na podstawie ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r.
3) mgr inż. Balbina Kacprzyk, mgr inż. Ewa Wiktorowska – Klauzule zmiany wynagrodzenia za roboty budowlane na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) mgr inż. Maciej Sikorski – Zasady szacowania wartości zamówienia na prace projektowe.