Biuletyn SKB 2/2021

Biuletyn SKB 2/2021

Rok 2021 był niezwykle pracowity dla Zarządu SKB pomimo szalejącej w kraju pandemii. Z uwagi na szereg obostrzeń wprowadzonych przez rząd w 2020 r. i pierwszej połowie 2021 r. Zarząd SKB poczynił starania pozwalające przeformować dotychczasową działalność Stowarzyszenia w taki sposób, żeby pomimo ograniczeń zapewnić sprawne funkcjonowanie naszej organizacji.
Efekty tych działań, o których pokrótce informujemy w niniejszym Biuletynie, znaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia (…)