Informacja z zebrania członków Oddziału SKB w dniu 16 grudnia 2011 r.

Informacja z zebrania członków Oddziału SKB w dniu 16 grudnia 2011 r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Spółdzielni Pracy przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie.

W zebraniu wzięły udział 23 osoby, w tym członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego: Kol. Balbina Kacprzyk – Przewodnicząca i Kol. Juliusz Talarczyk – Członek.

Kol. Balbina Kacprzyk powitała uczestników, w informacjach ogólnych podała, że Oddział w Warszawie liczy 150 osób, w 2011 roku przyjęto w Oddziale 14 osób, wszystkich nadanych uprawnień Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB było 382, z czego czynnych jest 316 Rzeczoznawców, w oddziale warszawskim 89 osób. Uczestnicy otrzymali znaczek SKB.

W dniu 22 marca 2012 r. odbędzie się w Warszawie lub okolicach – Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. W dniach 22 i 23 marca 2012 r. odbędzie się dwudniowa konferencja pt. „„Ekspertyza kosztowa – sprawdzanie i weryfikacja przedmiarów i kosztorysów w zamówieniach publicznych”.

Następnie dr Jerzy Dylewski wygłosił wykład na temat Znaczenia Specyfikacji Technicznych dla potrzeb opracowywania przedmiaru robót i kosztorysu. Po wysłuchaniu referatu w ożywionej dyskusji wzięli udział: Kol. Balbina Kacprzyk, Kol. dr Janusz Traczyk, Kol. Barbara Reichert, Kol. Zbigniew Stawierej, Kol. Stanisław Karwacki, Kol. Juliusz Talarczyk.

Dyskusję podsumowała Kol. Balbina Kacprzyk, a następnie w imieniu Zarządu SKB złożyła wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne i noworoczne. Dyskusja na temat roli Stowarzyszenia oraz problematyki związanej z treścią wykładu, a głównie problemów codziennej pracy zawodowej z nią związanych, toczyła się dalej w trakcie tradycyjnie miłej kolacji.

Informację przygotował J. Talarczyk