Konferencja "BIM na budowie" - 2019

Konferencja "BIM na budowie" - 2019

Celem konferencji jest przedstawienie problematyki BIM w sposób prosty, zwracając uwagę na sprawy istotne z punktu widzenia inwestorów i wykonawców, ale z uwzględnieniem wiadomości istotnych z perspektywy BIM. W szczególności przedstawione będą podstawowe informacje dotyczące standardów i dokumentów istotnych w procesie zamówień publicznych, a także narzędzi informatycznych, które mogą być wykorzystane przez inwestorów i wykonawców. Ciekawym elementem konferencji  będzie prezentacja doświadczeń uwzględniających polskie doświadczenia z realizacji inwestycji budowlanych zarówno publicznych jak i prywatnych zrealizowanych przez reprezentatywne polskie firmy wykonawcze.

Koszt uczestnictwa: 300,00 zł brutto dla członków IPB i MOIIB, 400,00 zł brutto dla pozostałych uczestników

Szczegóły i rejestracja: www.bimnabudowie.com