Patronat nad IX FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

Patronat nad IX FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych objęło patronatem IX Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbędzie się w dniach 14-16 marca 2022 roku.

To ogólnopolska i cykliczna konferencja skierowana do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej, przedstawicieli firm startujących w przetargach, kierowników wydziałów inwestycji w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zarządców komunalnych, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów. Forum cieszy się coraz większą popularnością . Tegoroczna konferencja będzie poświęcona najistotniejszym i najbardziej problematycznym kwestiom związanym z realizacją zamówień publicznych na roboty budowlane. W trakcie forum będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: dokumentacja projektowa wg pzp a projekt techniczny jako element projektu budowlanego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach na roboty budowlane – przegląd aktualnego orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej, rodzaje wynagrodzeń w robotach budowlanych, Nowe rozporządzenia wykonawcze do pzp dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i szacowania jego wartości w zp na roboty budowlane. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://torun.przetargipubliczne.pl/

W imieniu Organizatora serdecznie zapraszamy !