Patronat nad X FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

Patronat nad X FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych objęło patronatem X Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbędzie się w dniach 13-15 marca 2023 roku w Toruniu oraz na profesjonalnej platformie do konferencji online.

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane to ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce zamówień publicznych na roboty budowlane. Spotkanie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiającego, jak i ze strony wykonawcy. Jak w roku ubiegłym Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zostało jednym z patronów wydarzenia.

W programie m.in.:

 • Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane w praktyce i orzecznictwie
 • Tajemnica przedsiębiorstwa – jak skutecznie zastrzegać istotne informacje, kiedy odtajniać i jak zwalczać zastrzeżenia dokonane przez konkurencję
 • Rażąco niska cena w robotach budowlanych – najczęstsze błędy uczestników rynku zamówień publicznych
 • Wymagania zamawiającego w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne na roboty budowlane a wykazanie ich przez wykonawcę – w praktyce i orzecznictwie KIO
 • Kluczowe części zamówienia na roboty budowlane a obowiązek samodzielnego ich wykonania przez wykonawcę rb w praktyce i orzecznictwie

Do udziału zapraszamy w szczególności:

 • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej
 • przedstawicieli firm startujących w przetargach
 • kierowników wydziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w jednostkach administracji rządowej
  i samorządowej
 • zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych i skarbu państwa
 • prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz zapisów jest dostępne na stronie:https://torun.przetargipubliczne.pl/

W imieniu Organizatora serdecznie zapraszamy !