RAPORT - Wybuch wojny w Ukrainie a wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w Polsce

RAPORT - Wybuch wojny w Ukrainie a wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w Polsce

W imieniu członka wspierającego SKB zapraszamy do lektury opracowanego wspólnie przez partnera technicznego (CCM) oraz partnera prawnego (DLA Piper) Raportu branżowego dotyczącego wpływu wybuchu wojny w Ukrainie na wzrost kosztów realizacji inwestycji w Polsce. 

Raport uwzględnienia wszystkie dane dotyczące stanu gospodarki, w tym sektora budowlanego na koniec lutego 2023 roku (w tym zwłaszcza wskaźników GUS publikowanych w marcu br. – CPI oraz produkcja budowlano-montażowa za luty 2023 roku). Prezentowany materiał zawiera również wszystkie najważniejsze dane dotyczące zmian cen kluczowych surowców i materiałów wykorzystywanych w budownictwie za okres 24.02.2022 r. – 24.02.2023 r. Dane prezentowane w Raporcie dotyczą zatem okresu pełnych 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia zbrojnego konfliktu w Ukrainie, który miał ogromny wpływ na kształtowanie się cen na rynku oraz warunki realizacji kontraktów budowlanych w Polsce.

Wydanie Raportu poprzedziło badanie rynku, które objęło m.in. wszystkie firmy zrzeszone w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa, ogólnopolskiej organizacji firm infrastrukturalnych i budowlanych. Na ogólny wzrost kosztów realizacji inwestycji w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie wskazało 84 proc. przedsiębiorstw, a 78 proc. odczuwa przede wszystkim wzrost cen materiałów budowlanych. Połowa firm ocenia wzrost kosztów na 10-20 proc., a jedna trzecia twierdzi, że przekroczył on 20 proc.

Raport zawiera analizę techniczną CCM wraz z komentarzem odnośnie do zaobserwowanych zmian cen m.in. w zakresie cen paliw, materiałów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji.

Raport obejmuje również komentarz prawny przygotowany przez kancelarię DLA Piper – omówione zostały możliwe działania prawne wykonawców i podwykonawców w celu dostosowania umów do aktualnych realiów realizowanych inwestycji.

Zapraszamy do lektury !!!