Rozjemca SKB

Rozjemca SKB

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

Przygotowaliśmy nową dziedzinę pracy zawodowej członków naszego Stowarzyszenia, gdzie z powodzeniem i dla dobra zainteresowanych stron, możemy wykorzystać szczególne umiejętności i wiadomości z dziedziny kosztorysowania oraz rozliczania robót budowlanych.

Jak wiadomo, szczególnie w toku inwestycji, rozbudowy czy remontu, występuje wiele ryzyk i zagrożeń uniemożliwiających czy ograniczających prawidłowy przebieg procesu – w wielu wypadkach, wobec występujących różnic w relacji Zamawiający – Wykonawca, kończy się to sporem przed obliczem Sądu. Wielu z tych długotrwałych i kosztownych sporów można byłoby uniknąć, gdyby uczestnicy byli odpowiednio przygotowani do rozwiązywania ewentualnych problemów – tak się jednak najczęściej nie dzieje i tutaj powstaje miejsce dla Rozjemcy.

Zapraszamy więc, spełniających warunki określone w § 5 ust. 2 uchwały nr 9/2020 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków SKB z dnia 25 czerwca 2020 roku, Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB do zgłaszania swoich kandydatur na Rozjemcę SKB.

Poniżej załączamy kwestionariusz kwalifikacyjny na Rozjemcę SKB oraz uchwałę nr 9/2020 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków SKB z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Podpisany skan wypełnionego kwestionariusza należy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia biuro@kosztorysowanie.pl. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oryginał należy w dogodnym terminie przesłać na adres korespondencyjny Stowarzyszenia.