SKB obejmuje patronatem Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego

SKB obejmuje patronatem Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego

Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w dniu 18.10.2021 roku podjął uchwałę nr 21/2021 w sprawie objęcia patronatem Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie.

W dniu 27.10.2021 roku odbyła się uroczystość z udziałem Prezesa SKB Pana Tomasza Pytkowskiego i Pani Balbiny Kacprzyk – Honorowego Prezesa SKB, Dyrekcji szkoły, Pani Katarzyny Włodarczyk i Pani Magdaleny Majewskiej, nauczycieli przedmiotów zawodowych: Pani Elżbiety Lis i Pani Krystyny Kowalewskiej oraz klas III E i III ET.
Na ręce Pani Dyrektor Katarzyny Włodarczyk Pan Prezes Tomasz Pytkowski przekazał dokument stwierdzający objęcie Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 Patronatem SKB. Następnie miał miejsce wykład inaugurujący współpracę między szkołą a Stowarzyszeniem.

Nasze działania w ramach patronatu będą ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz wiedzy uczniów w zakresie wyceny robót budowlanych.