Spotkanie Oddziału Białystok w lipcu 2023

Spotkanie Oddziału Białystok w lipcu 2023

Najbliższe spotkanie oddziału zaplanowano na 1 lipca na godzinę 9.00 w Białymstoku, w budynku POIIB, przy ul. Legionowej 28 lok 103.

Będzie to spotkanie członków SKB Oddział Białystok i członków POIIB. Spotkanie będzie poświęcone pracy kosztorysanta w programie Norma Expert.