Spotkanie Oddziału Warszawskiego SKB w dniu 7 grudnia 2021 roku

Spotkanie Oddziału Warszawskiego SKB w dniu 7 grudnia 2021 roku

Koleżanki, Koledzy,

W imieniu Zarządu Oddziału SKB w Warszawie pragnę zaprosić Państwa na spotkanie naszego oddziału, które odbędzie się 7 grudnia 2021 roku o godzinie 17:30.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbędzie się na online na platformie elektronicznej.

Porządek spotkania:

  1. Przywitanie uczestników spotkania przez przedstawiciela Zarządu SKB.
  2. Uroczystości 25-lecia SKB, odczytanie listy osób odznaczonych na tą okoliczność i symboliczne wręczenie odznaczeń.
  3. Omówienie aktualnych przepisów w obszarze zamówień publicznych związanych z robotami budowlanymi przedstawi Prezes SKB Tomasz Pytkowski.
  4. Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące opisu i szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane przedstawi Prezes Honorowy Balbina Kacprzyk.
  5. Sprawy bieżące i organizacyjne – m.in. wybory przypadające na 2022 rok.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 3 grudnia 2021 roku poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: [email protected]. W potwierdzeniu należy podać imię, nazwisko oraz adres e-mail na który na być wysłane zaproszenie na spotkanie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Kierownik Biura SKB Pani Beata Wilczyńska, tel. (22) 826 15 67 e-mail: [email protected]

Zapraszam serdecznie

Hanna Pokulniewicz