Sprawozdanie z zebrania SKB Poznań w dniu 2 października 2013 r.

Sprawozdanie z zebrania SKB Poznań w dniu 2 października 2013 r.

W dniu 2.10.2013r w Sali Rady Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie członków SKB O/Poznań.
Przedmiotem szkolenia merytorycznego były nowe technologie w budownictwie. Zakres spotkania i tematyka jest realizacją wniosków i propozycji tematów szkoleń o które członkowie SKB O/ Poznań wnioskowali w przeprowadzonej ankiecie.
Poniżej przedstawiamy tematykę spotkania.
Wykład I – wykład merytoryczny prowadził mgr inż. Adam Brząkowski – doradca techniczny firmy VIEGA.
Temat spotkania: Nowoczesne techniki instalacyjne zaprasowywania złączek w instalacjach gazowych, centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej firmy Viega
Przedstawiono asortyment produktów firmy Viega. Wykładowca zapoznał z możliwościami zastosowań systemów zaprasowywanych z miedzi, z zastosowaniem lutowania, systemów z zastosowaniem rur i kształtek ze stali nierdzewnej, stali czarnej ocynkowanej jedno- i podwójnie ocynkowanej. Omówił problemy związanie z błędem ludzkim w wykonaniu instalacji w miedzi w systemie rur z miedzi z zastosowaniem lutowania, systemów z zastosowaniem rur i kształtek ze stali nierdzewnej, stali czarnej ocynkowanej jedno- i podwójnie ocynkowanej.
Nowoczesne systemy zaprasowywane starają się wyeliminować błąd ludzki.
Wykładowca omówił zastosowanie w/w systemów zaprasowywanych w różnych rodzajach instalacji. Wykład wzbudził duże zainteresowanie odbiorców, rozwinęła się dyskusja zarówno w zakresie przedstawionej prezentacji, jak również omawiano problemy kosztorysowe, sposoby kalkulacji prac w nowej technologii, a także dostępność opracowanych publikacji w zakresie nakładów rzeczowych niezbędnych do prawidłowej kalkulacji robót budowlanych w ww. technologii.
Wykład II – wykład merytoryczny prowadził Maciej Kubanek – Sekretarz Generalny w Polskim Związku Producentów i Przetwórców izolacji poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
Temat spotkania: Budowa i cechy poliuretanu PUR i PIR. Podstawowe zastosowania w budownictwie. Związek SIPUR.
Wykładowca przedstawił cele, założenia i zasady działania Zrzeszenia jak również zaprezentował firmy partnerskie związane z prezentowanymi technologiami PUR i PIR. Prelegent omówił budowę i parametry techniczne izolacji, zaprezentował przykładowe wyroby z ww. materiałów, a także przedstawił zastosowanie poliuretanu – grupy produktów w ramach „SIPUR”.
Dodatkowym atutem wykładu było wykonanie doświadczenia związanego z procesem powstawania prezentowanego materiału izolacyjnego.
Zarówno podczas prezentacji jak i po zakończeniu wykładu uczestnicy spotkania aktywnie uczestniczyli w części dotyczącej parametrów technicznych materiałów, a także w części dotyczącej kalkulacji kosztów w szczególności w zakresie porównania kosztów pomiędzy prezentowanymi technologiami a standardowymi materiałami stosowanymi
w budownictwie, wywiązała się również dyskusja dotycząca dostępności i powszechności stosowania przedmiotowych materiałów.
Na zakończenie spotkania omówiono sprawy bieżące i organizacyjne Oddziału Poznań.

Protokołowała:

Małgorzata Dymalska