WACETOB Sp.z o.o.

WACETOB Sp.z o.o.

Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB powstało w 1982 roku z inicjatywy działaczy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jako jednostka gospodarcza wspierająca działalność statutową stowarzyszenia, w oparciu o wykorzystanie kwalifikacji zawodowych jego członków.

Głównymi kierunkami działalności firmy są:

  • ekspertyzy  i  opinie  dotyczące  stanu  technicznego  budynków  i  budowli  oraz  przeglądy  techniczne,
  • opinie i ekspertyzy techniczno – ekonomiczno – prawne z zakresu tworzenia, rozliczania i kształtowania cen robót budowlanych – dla podmiotów gospodarczych, sądów oraz osób fizycznych,
  • opinie i ekspertyzy z obszaru zamówień publicznych,
  • nadzory budowlane,
  • szacowanie nieruchomości,
  • praktyki dla kandydatów na rzeczoznawców nieruchomości,
  • szkolenia z zakresu kosztorysowania,  szacowania nieruchomości oraz dla kandydatów na uprawnienia budowlane,
  • sprzedaż wydawnictw specjalistycznych dla budownictwa,  w  tym  własnych  wydawnictw  – KNR,  miesięcznik „Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych”  ,  poradnik  Inspektora  Nadzoru,
  • doradztwo bezpośrednie z zakresu kosztorysowania (nieprzerwanie od 1982 r.) w postaci konsultacji telefonicznych w ramach abonamentu,

W latach 1985-1989 w Warszawskim Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa przygotowywano pod względem merytorycznym materiały do programu telewizyjnego „Wszechnica Budowlana”, który popularyzował i uczył sztuki budowania. Osiągnęliśmy sukces na arenie międzynarodowej, uczestnicząc w Światowym Salonie Wynalazków EUREKA 86’ w Brukseli – zdobywając srebrny medal.

W WACETOB-ie działają następujące komórki organizacyjne:  Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych, Ośrodek Centrum Techniczne Budownictwa, Dział Nieruchomości i Szkoleń, Księgarnia Budowlana oraz Dział Finansowo – Księgowy.

Ściśle współpracujemy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Instytutem Techniki Budowlanej oraz z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

Uczestniczymy w wielu konferencjach naukowo-technicznych, mamy ścisłe powiązania z kadrą inżynieryjno-techniczną Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa  oraz  Stowarzyszenia  Kosztorysantów  Budowlanych co pozwala nam na ciągłe aktualizowanie oferty, tak by wychodziła ona naprzeciw rzeczywistym potrzebom rynku.

Posiadamy  w Warszawie Punkt Konsultacyjny, w którym udzielamy porad dotyczących kosztorysowania robót Budowlanych i   wyceny  nieruchomości.