Walne Zebranie Członków Oddziału SKB Białystok

Walne Zebranie Członków Oddziału SKB Białystok

Zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału SKB Białystok[i], będące Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym wraz z wyborem władz Oddziału i Delegatów SKB na kolejną kadencję, które odbędzie się

9 grudnia 2021 roku o godzinie 16.00 (pierwszy termin) i 16.30 (drugi termin)[ii]

w Centrum Technologicznym Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy ul. Żurawiej 71A, 15-540 Białystok (Sala konferencyjna nr 0.05).

Proponowany porządek obrad:

  1. otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Oddziału,
  2. zatwierdzenie porządku obrad,
  3. przyjęcie regulaminu obrad,
  4. stwierdzenie ilości obecnych członków Oddziału i ważności podejmowanych uchwał,
  5. sprawozdanie Oddziału z działalności z 3 lat (2019, 2020 i 2021),
  6. dyskusja nad sprawozdaniem Oddziału,
  7. dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Oddziału SKB,
  8. wybory władz Oddziału poprzez przyjęcie regulaminu wyborów, ustalenie listy kandydatów, głosowanie jawne, ogłoszenie wyników wyborów,
  9. podjęcie uchwały wyboru członków Zarządu Oddziału SKB w Białymstoku na lata 2022-2024,
  10. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Po zamknięciu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego odbędzie się kolejne spotkanie członków Oddziału SKB w Białymstoku, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

Spotkanie zatytułowane “Ostatnie spojrzenie na Normę Pro” będzie poświęcone kosztorysowaniu w tym programie, przedstawieniem jego zaawansowanych funkcji, rozwiązywaniem (lub nie) problematyki pracy w tym programie. Ten nieco smutny tytuł spotkania jest poświęcony programowi kosztorysowemu, na którym najczęściej kosztorysanci bazują, ale który niestety ze względu na postęp technologiczny jak też zmianę potrzeb rynku, odchodzi pomału do lamusa. Norma Pro jest “czwartą” wersją popularnego programu kosztorysowego. Jest to ostatni moment aby pokazać, przypomnieć lub wymienić się doświadczeniem kosztorysowym w tym programie.

Bardzo proszę o wcześniejsze zgłaszanie się celem usprawnienia organizacji spotkania.

Licząc na niezawodny udział w Walnym Zebraniu łączę koleżeńskie pozdrowienia

Mirosław Świętuchowski

Przewodniczący Oddziału SKB Białystok


[i] Zgodnie z § 31 oraz 32 statutu, Zarząd Oddziału SKB, na żądanie Zarządu Stowarzyszenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału będące Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym wraz z wyborem władz Oddziału i Delegatów SKB przed upływem terminu bieżącej kadencji.

[ii] Zgodnie z uchwałą nr 23/2021 z dnia 18-10-2021 r. w porządku obrad wskazuje się drugi termin Zebrania i tym terminie rozpoczną się obrady