Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów i Członków SKB - 10 czerwca 2021 roku

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów i Członków SKB - 10 czerwca 2021 roku

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów i Członków SKB odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 16:00 (pierwszy termin) w Warszawie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, przy ul. Wawelskiej 56.

Organizacja Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów i Członków SKB z uwagi na epidemię koronawirusa w Polsce wiąże się z wieloma aspektami związanymi z maksymalnym zapewnieniem bezpieczeństwa delegatom. Niestety jest to jednoznaczne z minimalizacją ilości delegatów.

W związku z powyższym Zarząd SKB zwraca się do Przewodniczących Oddziałów i Kół z prośbą o uzgodnienie stosownej do sytuacji epidemiologicznej reprezentacji ich Oddziału lub Koła na Walne zgromadzenie członków naszego Stowarzyszenia. Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania z instytucji udzielania pełnomocnictw. Oczywiście zgodnie z § 21 ust. 2 naszego Statutu w Walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, z głosem decydującym, wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

Zarząd SKB zwraca się do Przewodniczących Oddziałów i Kół oraz wszystkich zainteresowanych członków zwyczajnych, w tym delegatów naszego Stowarzyszenia o zgłoszenie w terminie do dnia 4 czerwca 2021 roku osób, które chcą uczestniczyć w Walnym zgromadzeniu.

Zgłoszenia chęci udziału w Walnym zgromadzeniu oraz ewentualne uwagi do projektów uchwał zamieszczonych na stronie www.kosztorysowanie.pl należy kierować do kierownika biura – Pani Beaty Wilczyńskiej – telefonicznie pod numerem (22) 826-15-67  lub drogą e-mail na adres: biuro@kosztorysowanie.pl.

Pliki do pobrania na Walne zgromadzenie: