Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów i Członków SKB - 1 czerwca 2022 roku

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze  Delegatów i Członków SKB - 1 czerwca 2022 roku

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy !

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów i Członków SKB odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku o godz. 15:30 (pierwszy termin) w Warszawie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, przy ul. Wawelskiej 56.

Zarząd SKB zwraca się do Przewodniczących Oddziałów i Kół oraz wszystkich zainteresowanych członków zwyczajnych, w tym delegatów naszego Stowarzyszenia o zgłoszenie w terminie do dnia 27 maja 2022 roku osób, które będą uczestniczyć w Walnym zgromadzeniu. Pozwoli to sprawniej zorganizować niezbędne dokumenty do przeprowadzenia Walnego zgromadzenia.

Zgłoszenia chęci udziału w Walnym zgromadzeniu oraz ewentualne uwagi do projektów uchwał zamieszczonych na stronie www.kosztorysowanie.pl należy kierować do kierownika biura – Pani Beaty Wilczyńskiej – telefonicznie pod numerem (22) 826-15-67  lub drogą e-mail na adres: [email protected].

Przypominamy, iż istnieje możliwość udzielenia stosownego pełnomocnictwa (wzór do ewentualnego wykorzystania został zamieszczony poniżej) do reprezentowania nieobecnego delegata lub członka SKB.

Poniżej zamieszczamy materiały, których zatwierdzenie podlega kompetencjom Walnego zgromadzenia. Bardzo proszę o zapoznanie się z projektami dokumentów co umożliwi merytoryczną dyskusję w trakcie obrad i stworzy warunki do lepszego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych członków do osobistego uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu i łączymy koleżeńskie pozdrowienia.