Warsztaty kosztorysowe SKB Kołobrzeg 2019 - Dynamika zmian cen na rynku, waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane

Warsztaty kosztorysowe SKB Kołobrzeg 2019 - Dynamika zmian cen na rynku, waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych oraz Oddziały SKB w Poznaniu zapraszają na Warsztaty kosztorysowe w Kołobrzegu. Tematyką przewodnią warsztatów będzie omówienie przyczyn oraz skutków dynamicznie zmieniających się kosztów realizacji inwestycji, rozbieżność pomiędzy szacowaną wartością zamówienia a ofertą wykonawcy oraz konieczność końcowej nie zawsze możliwej do zastosowania waloryzacja wynagrodzenia.
Warsztaty prowadzone będą w formie prelekcji, połączonej z dyskusją, podczas której czynny udział będą brać uczestnicy. Referaty wygłoszą Rzeczoznawcy kosztorysowi SKB oraz członkowie Zarządu SKB.

Miejsce warsztatów i noclegów:
Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Kołobrzegu,
ul. Obrońców Westerplatte 38, 78-100 Kołobrzeg
Miejsce posiłków: OSW Posejdon Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 38, 78-100 Kołobrzeg (50 m od hotelu)

Termin warsztatów:
Rozpoczęcie: 17 października 2019 r. (czwartek) godz. 15:00
Zakończenie: 18 października 2019 r. (piątek) godz. 13:40

Istnieje możliwość zarezerwowania pobytu w dniach 19-20 października 2019 r. (sobota, niedziela)