Warsztaty SKB "Aktualna sytuacja na rynku wycen robót budowlanych w 2021 roku" - 9 grudnia 2021 roku

Warsztaty SKB "Aktualna sytuacja na rynku wycen robót budowlanych w 2021 roku" - 9 grudnia 2021 roku

Koleżanki, Koledzy,

W 2021 roku sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie pozwoliła na organizację przez Oddziały i Koła stacjonarnych warsztatów kosztorysowych. Z uwagi na fakt, iż warsztaty zawsze stanowiły cenne źródło wiedzy i wymiany doświadczeń Zarząd SKB podjął działania zmierzające do organizacji warsztatów on-line.

Miło mi w imieniu Zarządu SKB zaprosić Państwa na warsztaty kosztorysowe, które odbędą się on-line w dniu 9 grudnia 2021 roku. Tematem przewodnim będzie aktualna sytuacja na rynku wycen robót budowlanych w 2021 roku.

Warsztaty będą podzielone na trzy sesje, tj.:

  • Sesja I – dotyczyć będzie cen robót budowlanych i czynników produkcji w 2021 roku. Nasze zaproszenie do prowadzenia prelekcji przyjęli nasi członkowie wspierający: ATHENASOFT, ORGBUD-SERWIS i OWEOB PROMOCJA. Podczas prelekcji przybliżą nam zmiany cen robót budowlanych i czynników produkcji, które bardzo dynamicznie zmieniały się w 2021 roku. Mam nadzieję, iż podczas dyskusji uda nam się omówić prognozy na 2022 rok.
  • Sesja II – dotyczyć będzie zmian w Prawie zamówień publicznych oraz projektach rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii dotyczących opisu i szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązuje od początku 2021 roku, a dotychczasowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury będą obowiązywały do 31.12.2021 roku.
  • Sesja III – podczas której omówimy problemy i pytania związane z kosztorysowaniem w 2021 roku, a które zostaną przesłane przez uczestników wraz ze zgłoszeniem. Zachęcamy do zgłaszania problemów i pytań.

Warsztaty będą bezpłatne dla wszystkich członków SKB którzy mają opłacone składki (włącznie z 2021 rokiem). Opłata dla pozostałych osób wynosi 240,00 zł.

Uwaga: Szczegółowy program warsztatów może ulec zmianom !!!

Decyzją Zarządu SKB warsztaty zostały spisane na listę obowiązkowych szkoleń dla Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB.

Zapraszam wszystkich do uczestnictwa.

Wkrótce więcej szczegółów.

Tomasz Pytkowski