Wykładowcy SKB

Wykładowcy SKB

Wykonując uchwałę nr 9/2021 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków SKB z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zasad rekomendacji dla Wykładowców SKB zapraszamy do składania wniosków o rekomendację.

Zeskanowane wnioski należy przesłać na adres e-mail SKB oraz oryginał wysłać pocztą lub po uzgodnieniu dostarczyć do naszej siedziby.

Poniżej wzór wniosku do wypełnienia:

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Kierownik Biura SKB Pani Beata Wilczyńska, tel. (22) 826 15 67 e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl