X Konferencja SKB - Nowe podejście do zamawiania robót budowlanych

X Konferencja SKB - Nowe podejście do zamawiania robót budowlanych

W dniach 15 i 16 marca 2018 r. w Warszawie Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zorganizował coroczną Konferencję “NOWE PODEJŚCIE DO ZAMAWIANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ”. Uczestniczyli w niej członkowie Stowarzyszenia – kosztorysanci i przedstawiciele firm – członków wspierających: Athenasoft, Datacomp, Koprinet, Orgbud Serwis, Promocja i WACETOB oraz wiele osób spośród innych uczestników procesu inwestycji.
Patronaty medialne objęły: Buduj z Głową, Builder, Budownictwo i Prawo oraz Przegląd Budowlany.


Spośród zaproszonych gości przybyli: Bogdan Artymowicz – Dyrektor Biura Prawnego UZP, Justyna Pożarowska – Radca generalny UZP, Wojciech Rachubka – Departament Handlu i Usług w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
Minister Jerzy Kwieciński nie mogąc uczestniczyć w konferencji wystosował list z życzeniami, który odczytał Błażej Korczak Z-ca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Izbę Projektowania Budowlanego reprezentował Kazimierz Staśkiewicz.
Tematyka tegorocznej konferencji wpisała się w oczekiwania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w związku planowaną nowelizacją przepisów ustawy Pzp i rozporządzeń tj. m.in. Rozporządzenia z 18 maja 2004 r. i 2 września 2004 r. W materiałach konferencyjnych znalazły się również nowe zaktualizowane „Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych”, Wydanie II 2017 r., które w obecnym stanie prawnym mogą stanowić wzorce ułatwiające współpracę inwestorów/zamawiających i wykonawców. Są opracowaniem kompleksowym służącym wszystkim stronom procesu inwestycyjnego, w tym również inwestorom prywatnym (…)